LOGO sangkapan
LOGO sangkapan

พระประธาน

 


        อานิสงส์ของการสร้างพระประธานนั้นเปรียบเสมือนท่านได้สร้างพระพุทธธาตุเจดีย์เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำบุญต้องเกิดจากความศรัทธา มิใช่ทำบุญเอาหน้า หรือหวังผลสิ่งใดตอบแทน คนส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะถวายพระประธานให้กับวัดต่างๆที่ขาดแคลน ตามต่างจังหวัด เนื่องจากวัดต่างๆไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะซื้อนำมาประดิษฐานไว้ในวัดได้นั่นเองศูนย์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ

สร้างพระพุทธรูปกับเราเท่ากับสร้างพระพุทธเจดีย์

สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพพาทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า “สร้างพระพุทธรูปก็จักได้อานิสงส์ ๙ กัลป ผู้ใดได้สร้างพระธาตุเจดีย์ก็จักได้อานิสงส์ ๘๐ กัลป “        พระพุทธรูปเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า การถวายพระพุทธรูป ถวายพระประธาน จึงมีอานิสงส์ มากมายตามที่ใจปรารถนา ได้เสวยบุญนานถึง ๙ กัลป์ แสงแห่งศรัทธาขอน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระพุทธรูปให้กับทุกท่าน เพื่อให้พระพุทธรูปนั้น มีอานิสงส์เป็น”พระพุทธธาตุเจดีย์”เพิ่มบุญบารมีให้กับทุกท่านไม่มีประมาณ เสวยบุญถึง ๘๐ กัลป์ ดังพระพุทธดำรัสขององค์พระพุทธชินสีห์ ดังนี้แลทำไม? ถึงเลือกถวายพระประธานของ “แสงแห่งศรัทธา”

 • พิถีพิถันเลือกวัตถุดิบอย่างดีในการหล่อพระพุทธรูป
 • เน้น รูปทรงและ พระพักตร์ที่งดงามตามแบบอย่างพุทธศิลป์และพุทธลักษณะที่ถูกต้อง
 • หล่อด้วยทองเหลืองเนื้อดี หนา แข็งแรง ประดิษฐานสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มั่นคง ยาวนาน
 • ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วทุกองค์
 • พร้อมจัดพิธีบรรจุบระบรมสารีริกธาตุ พิธีเปิดพระเนตร พิธีสมโภชถวายพระพุทธรูปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลและบุญสูงสุดแก่ทุกท่านอย่างแท้จริงมีบริการแกะสลักชื่อฐานพระให้ลูกค้าทุกท่าน        ฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาอาจจะดูสูงกว่าที่อื่น แต่อานิสงส์แห่งบุญบารมีอื่นบริสุทธิ์ผ่องใสที่ท่านและครอบครัวจะได้รับนั้นมากมายประมาณมิได้เลย “บุญ เกิดจาก ศรัทธา”ทำไมถึงต้องสร้างพระพุทธรูป?

 • เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ สืบทอดพระพุทธศาสนา
 • สร้างอุทิศให้บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลานผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้ไปสุคติภูมิ
 • สร้างอุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวร เขาได้อานิสงส์ก็จะอโหสิกรรมให้ ชีวิตที่ติดขัดก็จะราบรื่น เจริญรุ่งเรือง
 • สร้างอุทิศให้เฉพาะผู้ที่มีการตายแบบฉับพลัน เช่น การแท้งบุตรทั้งเจตนาและไม่เจตนา อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ฯลฯจะช่วยให้วิญญานได้บรรเทาความทุกข์ หรือบางดวงได้ไปสู่สุขคติเลย
 • สร้างบุญบารมีช่วยลดเวรกรรมให้เบาบางลง
 • ไม่ตกนรก ๑๐๐ ชาติ
 • ได้ไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ
 • จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างร่ำรวยเงินทอง มีชื่อเสียง เกียรติยศ
 • ได้เป็นพระจักพรรดิ์
 • สามารถอธิษฐานสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้


อานิสงส์อื่น ๆ นั้นสุดแต่จะอธิษฐาน

        สร้างมหากุศลถวายพระประธานเมื่อใด ให้แสงแห่งศรัทธาได้ร่วมบุญ สิ่งที่คุณตั้งใจจะได้รับผลสมปรารถนา ได้บุญสำเร็จทุกประการ โทร. 028653999

 

 


หมวดพระประธาน

* หมายเหตุ : สินค้ามีทุกขนาด ทุกปาง ทุกวัสดุ ตั้งแต่ หน้าตัก 20 นิ้ว ถึง 120 นิ้ว หรือมากกว่า
หากต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2865-3999

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 15 20 25 30 35 40
50 60 109 นิ้ว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 15 20 25 30 35 40
50 60 109 นิ้ว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง ฐานเตี้ย

หน้าตัก
50 60 109 นิ้ว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานเตี้ย

หน้าตัก
50 60 109 นิ้ว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ไฟเบอร์

พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 30
40 50 60 109 นิ้ว
   

พระประธาน

ปางนาคปรก

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 20 25 30 35 40 50
60 109 นิ้ว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 15 20 25 30 35 40 50
60 109 นิ้ว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

จีวรริ้ว

พ่นทอง

ฐานบัว

หน้าตัก 15 20 25 30 35 40 50
60 109 นิ้ว

 

 

 

 

 

หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line