ศูนย์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ


รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาดศูนย์พระพุทธรูปแห่งแรก และแห่งเดียว
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปทุกองค์

สร้างพระพุทธรูปบรรจุพระบรมธาตุกับเราเปรียบเสมือนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพพาทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า “สร้างพระพุทธรูปก็จักได้อานิสงส์ ๙ กัลป ผู้ใดได้สร้างพระธาตุเจดีย์ก็จักได้อานิสงส์ ๘๐ กัลป “มีบริการแกะสลักชื่อฐานพระให้ลูกค้าทุกท่านฟรี 

พระประธานพระมารวิชัยทรงเครื่อง

พระโมคคัลลานะ สารีบุตร

พระปางมารวิชัย

พระพุทธชินราช มารวิชัยพระพุทธชินราช

พระสิวลี

พระประจำวันศุกร์

พระโมคคัลลานะ สารีบุตร

 พระพุทธรูป ทรงสุโขทัย

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

จีวรริ้ว

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ห่มลาย ฐานเตี้ย
ไฟเบอร์

พระประธาน

ปางมารวิชัย

อัลลอยด์

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทรงเครื่อง

ไฟเบอร์

พ่นทอง

พระประธาน

ปางมารวิชัย

ทองเหลือง

จีวรริ้ว

ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรเรียบ

พ่นทอง
ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานเตี้ย

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

จีวรเรียบ

พ่นทอง
ฐานบัว

พระประธาน

ปางสมาธิ

ทองเหลือง

ฐานบัว ห่มลาย

พ่นทอง

พระประธาน

ปางสมาธิ
ห่มลาย ฐานเตี้ย
ไฟเบอร์


พระประธาน

ปางประทานพร

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางประทานพร

ทองเหลือง

ขัดเงา

ฐานบัว

พระประธาน

ปางประทานพร

ห่มลาย

พ่นทอง

ไฟเบอร์

พระประธาน

ปางประทานพร

ทองเหลือง

จีวรริ้ว พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางประทานพร

ทองเหลือง

จีวรริ้ว

ฐานบัว

พระประธาน

ปางห้ามญาติ

ไฟเบอร์

ห่มลาย

พระประธาน

ปางอุ้มบาตร

ห่มลาย

ไฟเบอร์

พระประธาน

ปางเปิดโลก

ทองเหลือง

พ่นทอง

พระพุทธรูป ทรงสุโขทัย
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 12,15,20,25,30,35,40,50,50(ฐานบัว),60,60(ฐานบัว),69,79,99,109


พระพุทธชินราช

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง ฐานเตี้ย

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานเตี้ย

พระประธาน

พระพุทธชินราช

ไฟเบอร์

พ่นทอง

ฐานบัว

   


พระพุทธชินราช
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30,35,40,50,50(ฐานบัว),60,60(ฐานบัว),69,79,99,109


หลวงพ่อโสธรพระประธาน

หลวงพ่อโสธร

ไฟเบอร์หลวงพ่อโสธร
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 20,25,30,40,50


พระพุทธรูปทรงนาคปรกพระประธาน

ปางนาคปรก

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัวพระพุทธรูปทรงนาคปรก
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30,40


พระพุทธรูปปางลีลาพระประธาน

ปางลีลา

ทองเหลือง

รมดำ

พระประธาน

ปางลีลา

ทองเหลือง

รมดำพระพุทธรูปปางลีลา
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30,40,50


พระพุทธรูปปางไสยาสน์พระประธาน

ปางไสยาสน์

ห่มลาย

ไฟเบอร์พระพุทธรูปปางไสยาสน์
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30


พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์

พระประธาน

ปางป่าเลไลย์

ทองเหลือง

พ่นทอง

พระประธาน

ปางป่าเลไลย์

ไฟเบอร์

ห่มลายพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30,40,50


พระพุทธรูปทรงอินเดีย

พระประธาน

ปางอินเดีย

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัว

พระประธาน

ปางอินเดีย

ทองเหลือง

พ่นทอง

ฐานบัวพระพุทธรูปทรงอินเดีย
ทองเหลือง อัลลอยด์ ไฟเบอร์
พ่นทอง ขัดเงา พ่นทอง
ขนาด(นิ้ว) 15,20,25,30

 

 
         สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อพระพุทธรูป พระประธาน พระประจำวันเกิด พระบูชา พระรูปเหมือน หุ่นขี้ผึ้ง หุ่นไฟเบอร์ รวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์ องค์เทพไทย องค์เทพจีน องค์เทพอินเดีย อาทิเช่น พระสุโขทัย พระพุทธชินราช พระลีลา พระนอน พระนเรศวร ย่าโม พระพรหม เป็นต้น

         ขอเชิญท่านเลือกชม เช่าบูชาพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเหมือนรูปเคารพทุกแบบ ทุกขนาด ได้ที่ห้างแสงแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมพระพุทธรูปของใช้สำหรับวัด ของใช้สำหรับพระสงฆ์ ของใช้สำหรับทำบุญในพิธีต่างๆที่ครบครัน ทันสมัย ใหญ่ที่สุดในโลก

         เรามีความยินดีอำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างพระ เริ่มตั้งแต่ ปั้นพระ เททอง หล่อพระ ปิดทองพระ อัญเชิญพระขึ้นประดิษฐาน พร้อมพิธีทางศาสนาที่ครบครัน ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศล อย่างสมบูรณ์ อิ่มบุญ อิ่มใจ สมเจตนาของท่านเจ้าภาพทุกประการ ทุกที่ทั่วไทย พิเศษที่นี่ที่เดียว ในประเทศไทย

         พระพุทธรูปทุกองค์ "ห้างแสงแห่งศรัทธาได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบรรจุในองค์พระ เพิ่มศรัทธาบุญบารมีให้เจ้าภาพได้เสวยอานิงส์นี่ไม่มีประมาณ"

                                                               พิเศษอย่างนี้ มีแห่งเดียวในโลก        พระพุทธรูปเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า การถวายพระพุทธรูป ถวายพระประธาน จึงมีอานิสงส์ มากมายตามที่ใจปรารถนา ได้เสวยบุญนานถึง ๙ กัลป์ แสงแห่งศรัทธาขอน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระพุทธรูปให้กับทุกท่าน เพื่อให้พระพุทธรูปนั้น มีอานิสงส์เป็น”พระพุทธธาตุเจดีย์”เพิ่มบุญบารมีให้กับทุกท่านไม่มีประมาณ เสวยบุญถึง ๘๐ กัลป์ ดังพระพุทธดำรัสขององค์พระพุทธชินสีห์ ดังนี้แลทำไม? ถึงเลือกถวายพระประธานของ “แสงแห่งศรัทธา”

 • พิถีพิถันเลือกวัตถุดิบอย่างดีในการหล่อพระพุทธรูป
 • เน้น รูปทรงและ พระพักตร์ที่งดงามตามแบบอย่างพุทธศิลป์และพุทธลักษณะที่ถูกต้อง
 • หล่อด้วยทองเหลืองเนื้อดี หนา แข็งแรง ประดิษฐานสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มั่นคง ยาวนาน
 • ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้วทุกองค์
 • พร้อมจัดพิธีบรรจุบระบรมสารีริกธาตุ พิธีเปิดพระเนตร พิธีสมโภชถวายพระพุทธรูปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลและบุญสูงสุดแก่ทุกท่านอย่างแท้จริงทำไมถึงต้องสร้างพระพุทธรูป?

 • เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพุทธานุสติ สืบทอดพระพุทธศาสนา
 • สร้างอุทิศให้บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ลูกหลานผู้ล่วงลับไปแล้วจะได้ไปสุคติภูมิ
 • สร้างอุทิศให้ท่านเจ้ากรรมนายเวร เขาได้อานิสงส์ก็จะอโหสิกรรมให้ ชีวิตที่ติดขัดก็จะราบรื่น เจริญรุ่งเรือง
 • สร้างอุทิศให้เฉพาะผู้ที่มีการตายแบบฉับพลัน เช่น การแท้งบุตรทั้งเจตนาและไม่เจตนา อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ฯลฯจะช่วยให้วิญญานได้บรรเทาความทุกข์ หรือบางดวงได้ไปสู่สุขคติเลย
 • สร้างบุญบารมีช่วยลดเวรกรรมให้เบาบางลง
 • ไม่ตกนรก ๑๐๐ ชาติ
 • ได้ไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติ
 • จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างร่ำรวยเงินทอง มีชื่อเสียง เกียรติยศ
 • ได้เป็นพระจักพรรดิ์
 • สามารถอธิษฐานสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้


อานิสงส์อื่น ๆ นั้นสุดแต่จะอธิษฐาน

        สร้างมหากุศลถวายพระประธานเมื่อใด ให้แสงแห่งศรัทธาได้ร่วมบุญ สิ่งที่คุณตั้งใจจะได้รับผลสมปรารถนา ได้บุญสำเร็จทุกประการ โทร. 028653999 

หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line