ชุดสังฆทาน ไทยธรรมชุดสังฆทานอโรคยา ราคาเพียง 299 บาท พร้อมสังฆทานชุดอื่นๆอีกมากมาย


"ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา
ยอดขายอันดับ 1 ของสังฆทานชุด"  • ได้รับรางวัล สังฆทาน สินค้าคุณภาพจาก สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • มีสังฆทานคุณภาพ หลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย ถวายเป็นไทยธรรมแด่พระสงฆ์
  • พระสงฆ์ สามเณร ใช้ประโยชน์ได้จริง จากสังฆทานที่บรรจุสิ่งของทุกชิ้น
  • สังฆทานบรรจุใหม่ ทราบวันหมดอายุ ชัดเจน
  • แจงรายการและรายละเอียดของใช้ในสังฆทานทุกชิ้น ไม่ยัดไส้
  • ไม่ใช้ สังฆทานเวียน 100%


        สังฆทานประเภทต่างๆ อาทิ สังฆทานยา สังฆทานพุ่ม สังฆทานถาด สังฆทานกระเช้า สังฆทานพาน สังฆทานหม้อ สังฆทานบาตร สังฆทานถังน้ำ สังฆทานย่าม สังฆทานกระเป๋า สังฆทานเครื่องใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ และสังฆทานอื่นๆ กว่า 100 รายการ ที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ และสามเณร        การถวายสังฆทาน หมายถึงการ ถวายสิ่งของจตุปัจจัยวัตถุแก่หมู่พระสงฆ์ โดยไม่เลือกระบุถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โดย "ไม่เลือก" ว่าจำเพาะถวายรูปนั้นรูปนี้ เช่น เป็นพระผู้ทรงพรรษา พระรูปที่เรารู้จัก หรือพระรูปที่ตนศรัทธา        แต่ไม่ใช่หมายความว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะถวายสังฆทานอะไรก็ได้แก่พระสงฆ์ โดยไม่ใส่ใจสังฆทาน ไทยธรรมที่ถวาย เพราะไม่ใช่พระสงฆ์ที่เรารู้จัก หรือที่เรานับถือศรัทธาเป็นพิเศษ บางคนจึงเลือกซื้อ สังฆทานถังเหลืองที่ด้อยคุณภาพ หรือ สังฆทานเวียน ที่ของใช้ในนั้นเก่าและหมดอายุ จึงไม่ได้รับอนิสงฆ์จากการถวายสังฆทาน อย่างแท้จริงอานิสงส์แห่งการถวายสังฆทาน        จะดลบันดาลให้ผู้นั้นจะเจริญไปด้วยลาภบริบูรณ์เป็นนิจมิได้บกพร่องไม่เสื่อมคลาย เมื่อได้ไปเกิดในชาติหน้าก็มีแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์ไปด้วยลาภยศโภคทรัพย์ อีกทั้งจะลุล่วงไปจากปวงทุกข์เสวยสุขสมบัติทั้งสามประการอย่างเพียบพร้อม คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ไม่ว่าจะเกิดในที่ใดก็ได้รับแต่ความมั่งคั่งบริบูรณ์ หากเมื่อสิ้นอายุขัยในการเป็นมนุษย์ในชาติใดก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาสถิตอยู่ในวิมานทองบนสรวงสวรรค์ และการถวายสังฆทานยังได้อุทิศบุญกุศาลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้ล่วงลับไปแล้วรับจัดสังฆทานตามความต้องการของลูกค้า

รับจัดสังฆทานชุดแบบต่างๆสังฆทานผ้าห่ม สังฆทานหมอน
รับจัดชุดสังฆทานตามความต้องการ สังฆทานคูลเลอร์รายการสินค้า

ชุดสังฆทาน ไทยธรรม

สังฆทานยา

ชุดสังฆทานอโรคยา

ราคา : ฿299

......................................

ชุดสังฆทานตักบาตร

รหัสสินค้า 00035435

ราคา : ฿99

......................................

ชุดสังฆทาน

ถาดสแตนเลส เบอร์ 45

รหัสสินค้า 00020299

ราคา : ฿459

......................................

ชุดสังฆทานถาด

รหัสสินค้า 01300215

ราคา : ฿399

......................................


ชุดสังฆทานถาด

รหัสสินค้า 55050111

ราคา : ฿699

......................................

ชุดสังฆทาน

กะละมัง 28 ซม.

รหัสสินค้า 14901546

ราคา : ฿699

......................................

ชุดสังฆทาน

ชั้นอเนกประสงค์

รหัสสินค้า 80360018

ราคา : ฿1,199

......................................

ชุดสังฆทาน

ขันทองรวงข้าว

รหัสสินค้า 80130017

ราคา : ฿1,650

......................................


สังฆทานอาสนะ

ชุดสังฆทาน

กรรมฐานสร้างบุญ

รหัสสินค้า 00894425

ราคา : ฿659

......................................

ชุดสังฆทาน

ถาดพลาสติกเงิน

รหัสสินค้า 01300215

ราคา : ฿659

......................................

ชุดสังฆทาน

ถาดพลาสติกทอง

รหัสสินค้า 01300215

ราคา : ฿659

......................................

ชุดสังฆทานหม้อแบ่ง

รหัสสินค้า 00022282

ราคา : ฿599

......................................


ชุดสังฆทานถุงเงิน

รหัสสินค้า 01302141

ราคา : ฿650

......................................

ชุดสังฆทานถุงทอง

รหัสสินค้า 01302141

ราคา : ฿650

......................................

ชุดสังฆทานหม้อ

ขนาด 50 ซม.

รหัสสินค้า 14900013

ขนาด 50 ซม.: ฿4,990

......................................

ชุดสังฆทานถัง

รหัสสินค้า 09501089

ราคา : ฿459

......................................


สังฆทานบาตร

ชุดสังฆทานบาตร

รหัสสินค้า 00020251

ราคา : ฿1,649

......................................

ชุดสังฆทานจาน

รหัสสินค้า 01302166

ราคา : ฿299

......................................

ชุดสังฆทานกระติกน้ำ

......................................

ชุดสังฆทานกล่องของใช้

ราคา : ฿3,100

......................................


ชุดสังฆทาน

สะพายสร้างบุญ

รหัสสินค้า 01300246

ราคา : ฿499

......................................

ชุดสังฆทาน

สะพายสร้างบุญ

รหัสสินค้า 01300246

ราคา : ฿499

......................................

ชุดสังฆทาน

สะพายสร้างบุญ

รหัสสินค้า 01300246

ราคา : ฿499

......................................

ชุดสังฆทานคูลเลอร์

รหัสสินค้า 00020466

ราคา : ฿2,399

......................................


ชุดสังฆทานหม้อ

ขนาด 45 ซม.

รหัสสินค้า 14901577

ราคา : ฿2,299

......................................

ชุดสังฆทานหม้อ

ขนาด 40 ซม.

รหัสสินค้า 14901560

ราคา : ฿1,899

......................................


 
คำกล่าวถวายสังฆทาน

คำกล่าวถวายสังฆทาน และ คำแปล
คำกล่าวถวายสังฆทาน

ตั้งนะโมสามจบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ” (๓ จบ)

อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม
สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุ สังโฆ อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ
อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ

กล่าวคำแปล

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

 
เป็นสังฆทานที่พระท่านใช้ได้จริง บริโภคได้จริง
ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศเกียรติคุณจาก สคบ.

"เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง"บทความที่เกี่ยวข้องดูเพิ่มเติมชุดกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line