ระฆัง ฆ้อง กลอง

       
 

 
อานิสงส์ของการถวายระฆัง
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ
ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก
มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้อง
ใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง
พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง
ศูนย์จำหน่าย-รับทำ ระฆังฆ้อง กลอง
ศูนย์จำหน่ายระฆัง ฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ กลองยาว กลองเพล กลองสะบัดไชย ขาตั้งกลองเพล มีตั้งแต่ขนาด 15-30 นิ้วตัวอย่างสินค้า
ฆ้อง   ฆ้อง
ฆ้องและขาตั้งฆ้อง   ฆ้อง


 
 

กลองเพล
 
 
จำหน่าย-รับสั่งทำกลองเพลทุกแบบทุกขนาด
กรณีสินค้าหน้าร้านไม่มีท่านสามารถ สั่งทำได้ ระยเวลาประมาณ 1 อาทิตย์
 


กลองเพล
ขนาดกลองเพล
ราคา
กลองเพลขนาด
14 นิ้ว
กลองเพลขนาด
15 นิ้ว
กลองเพลขนาด
16 นิ้ว
กลองเพลขนาด
17 นิ้ว
กลองเพลขนาด
18 นิ้ว
กลองเพลขนาด
19 นิ้ว
กลองเพลขนาด
20 นิ้ว
กลองเพลขนาด
21 นิ้ว
กลองเพลขนาด
22 นิ้ว
กลองเพลขนาด
23 นิ้ว
กลองเพลขนาด
24 นิ้ว
กลองเพลขนาด
25 นิ้ว
กลองเพลขนาด
26 นิ้ว
กลองเพลขนาด
27 นิ้ว
กลองเพลขนาด
28 นิ้ว
กลองเพลขนาด
29 นิ้ว
กลองเพลขนาด
30 นิ้ว
 
 


ขนาด
สูง
ปากกว้าง
2 กำครึ่ง
17 นิ้ว
8 นิ้ว
3 กำ
19 นิ้ว
9 นิ้ว
3 กำครึ่ง
21 นิ้ว
11 นิ้ว
4 กำ
25 นิ้ว
12 นิ้ว
4 กำครึ่ง
27 นิ้ว
14 นิ้ว
5 กำ
30.5 นิ้ว
15 นิ้ว
5 กำครึ่ง
33.5 นิ้ว
17 นิ้ว
6 กำ
36 นิ้ว
18 นิ้ว
6 กำครึ่ง
37.5 นิ้ว
19 นิ้ว
7 กำ
41 นิ้ว
21 นิ้ว
   
     
     
     
     
ระฆังโรงเรียน ระฆังลงหิน
     
หมวดสินค้าเครื่องไม้ เครื่องมุกต่างๆ
   
 บทความที่เกี่ยวข้องดูเพิ่มเติมชุดกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line