LOGO sangkapan
LOGO sangkapan

ระฆัง ฆ้อง กลอง

       
 

 
อานิสงส์ของการถวายระฆัง
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ
ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์
เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก
มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว แก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้อง
ใช้ชื่อเสียง หรือ เสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง
พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง
ศูนย์จำหน่าย-รับทำ ระฆังฆ้อง กลอง
ศูนย์จำหน่ายระฆัง ฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ กลองยาว กลองเพล กลองสะบัดไชย ขาตั้งกลองเพล มีตั้งแต่ขนาด 15-30 นิ้วตัวอย่างสินค้า
ฆ้อง   ฆ้อง
ฆ้องและขาตั้งฆ้อง   ฆ้อง


 
 

กลองเพล
 
 
จำหน่าย-รับสั่งทำกลองเพลทุกแบบทุกขนาด
กรณีสินค้าหน้าร้านไม่มีท่านสามารถ สั่งทำได้ ระยเวลาประมาณ 1 อาทิตย์
 


กลองเพล
ขนาดกลองเพล
ราคา
กลองเพลขนาด
14 นิ้ว
กลองเพลขนาด
15 นิ้ว
กลองเพลขนาด
16 นิ้ว
กลองเพลขนาด
17 นิ้ว
กลองเพลขนาด
18 นิ้ว
กลองเพลขนาด
19 นิ้ว
กลองเพลขนาด
20 นิ้ว
กลองเพลขนาด
21 นิ้ว
กลองเพลขนาด
22 นิ้ว
กลองเพลขนาด
23 นิ้ว
กลองเพลขนาด
24 นิ้ว
กลองเพลขนาด
25 นิ้ว
กลองเพลขนาด
26 นิ้ว
กลองเพลขนาด
27 นิ้ว
กลองเพลขนาด
28 นิ้ว
กลองเพลขนาด
29 นิ้ว
กลองเพลขนาด
30 นิ้ว
 
 


ขนาด
สูง
ปากกว้าง
2 กำครึ่ง
17 นิ้ว
8 นิ้ว
3 กำ
19 นิ้ว
9 นิ้ว
3 กำครึ่ง
21 นิ้ว
11 นิ้ว
4 กำ
25 นิ้ว
12 นิ้ว
4 กำครึ่ง
27 นิ้ว
14 นิ้ว
5 กำ
30.5 นิ้ว
15 นิ้ว
5 กำครึ่ง
33.5 นิ้ว
17 นิ้ว
6 กำ
36 นิ้ว
18 นิ้ว
6 กำครึ่ง
37.5 นิ้ว
19 นิ้ว
7 กำ
41 นิ้ว
21 นิ้ว
   
     
     
     
     
ระฆังโรงเรียน ระฆังลงหิน
     
หมวดสินค้าเครื่องไม้ เครื่องมุกต่างๆ
   
 

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

เลือกสินค้า โอนชำระค่าสินค้า ยืนยันการชำระค่าสินค้า รอรับสินค้า

ชื่อบัญชี: บริษัท แสงแห่งศรัทธา จำกัด
เลขที่บัญชี: 246-3-01095-5
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขา ภาษีเจริญ
ชื่อบัญชี: สกล แสงมาลี
เลขที่บัญชี: 246-3-01094-8
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขาย่อย ภาษีเจริญ
ชื่อบัญชี: สกล แสงมาลี
เลขที่บัญชี: 479-6-00124-7
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขา กาญจนาภิเษก
ชื่อบัญชี: สกล แสงมาลี
เลขที่บัญชี: 034-1-05697-7
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
สาขาย่อย ภาษีเจริญ

** หลังจากโอนค่าสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งหลักฐานยืนยันการโอนค่าสินค้าได้ที่ช่องทางเหล่านี้

1. ถ่ายรูปหลักฐานการโอนค่าสินค้า ส่งมาที่ E-mail / Line / Chatbox ในหน้าเวปไซท์
2. โทรแจ้งการโอนค่าสินค้า โดยแจ้ง ยอดเงิน เวลาที่โอน สาขาบัญชีธนาคารที่โอน ทางโทรศัพท์แจ้งหลักฐานการโอนค่าสินค้าได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2865-3999
Line ID : sattha.line
E-mail : info@sattha.co.th
website : wwww.sangkapan.com
** หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถเดินทางมาเลือกชมสินค้าได้เองที่ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์แสงแห่งศรัทธา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 - 19.00 น.
หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2865-3999บทความที่เกี่ยวข้องดูเพิ่มเติมชุดกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line