LOGO sangkapan
LOGO sangkapan

เครื่องศาลจีน

เครื่องศาลจีน
ชุดไหว้เจ้าชุดใหญ่

ชุดไหว้เจ้าชุดเล็ก

เต้าเงินทอง
ใบเบิกทาง

ใบเบิกทางมีถุงใหญ่และเล็ก

ตั้วกิม 9 A แดง(ใบใผ่)
กิมจั้วเงินทอง

หงิ่งเตี๋ย อังจี้

ใบเบิกทาง(ฮ่วงแซจี้)
เสื้อเชิร์ตกระดาษคละแบบ

เสื้อทันสมัยหญิงชายคละแบบ

เครื่องประดับชายหญิงจีน
ทองแท่ง

ชุดถ้วยน้ำชา 5 ใบ

กระทงดอกบัว

เครื่องตั้งศาลอื่นๆติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line