เครื่องศาลจีน

เครื่องศาลจีน
ชุดไหว้เจ้าชุดใหญ่

ชุดไหว้เจ้าชุดเล็ก

เต้าเงินทอง
ใบเบิกทาง

ใบเบิกทางมีถุงใหญ่และเล็ก

ตั้วกิม 9 A แดง(ใบใผ่)
กิมจั้วเงินทอง

หงิ่งเตี๋ย อังจี้

ใบเบิกทาง(ฮ่วงแซจี้)
เสื้อเชิร์ตกระดาษคละแบบ

เสื้อทันสมัยหญิงชายคละแบบ

เครื่องประดับชายหญิงจีน
ทองแท่ง

ชุดถ้วยน้ำชา 5 ใบ

กระทงดอกบัว

เครื่องตั้งศาลอื่นๆ

การตั้งศาลตี่จู้         การตั้งตี่จู้ต้องตั้งติดพื้นดิน เจ้าที่ถึงจะมีพลัง ซึ่งในการติดตั้งตี่จู้ ก็มีหลักเหมือนกับศาลพระภูมิเจ้ที่ของไทย คือ ตั้งได้แค่ชั้นล่าง ดังนั้นตี่จู้ต้องติดพื้นดิน ถึงจะมีพลัง หากยกสูง ฐานนั้นต้องเป็นพื้นหรือหิน และตัน ดังนั้นตี่จู้ ตั้งได้เฉพาะชั้นข้างล่าง คอนโดที่สูงมากกว่าชั้น 1 ก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง ชั้นดาดฟ้าไม่มีความจำเป็น หมดหนทางที่จะได้โชคลาภจากตี่จู้ ผิดแปลกไปจากศาลพระพรหมที่เราตั้งบนดาดฟ้าได้ โดยที่เราจะตั้งตี่จู้ไว้ทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวาของตัวที่อยู่ก็ได้ ต้องดูตำแหน่งที่ตั้งของตี่จู้ควบคู่กันไป        หากพื้นที่ที่จะตั้งตี่จู้อยู่ลึกเข้าไปด้านในตัวบ้าน หรือเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าทาง ควรทำแท่นรองตี่จู้ให้สูงเทียมกับระดับทาง เพื่อให้เจ้าที่ที่พักอยู่ภายในตี่จู้สามารถเห็นเบื้องหน้าได้ดีมากขึ้น โดยทำเป็นฐานพื้นเรียบ หรือฐานหิน หินแกรนิตที่ตัน ซึ่งหมายถึงรากฐานที่มั่นคงของชะตา สำคัญอย่าลืมเผื่อแผ่พื้นที่เหม่งตึ๊ง หรือพื้นโล่งเอาไว้วางของไหว้ แลเป็นการรองรับโชคลาภที่จะเข้ามาเสริมอีกด้วย        บ้านบางหลังที่อยากวางตี่จู้ลงในตู้โชว์ เพื่อความสวยหรือเพื่อความเหมาะสมก็ตามแต่ ต้องเว้นพื้นที่ด้านข้างทั้งสองข้าง และด้านบน ซึ่งหลักการในการเว้นพื้นที่นี้ก็เป็นไปตามขนาดตี่จู้ ตี่จู้ใหญ่ก็เว้นมากหน่อย ตี่จู้เล็กก็เว้นน้อยหน่อย ในกรณีที่ลักษณะของตี่จู้ไม่กลืนไปกับลักษณะบ้าน สามารถเปลี่ยนรูปร่างของตี่จู้จากเดิมที่ทำจากไม้ ให้วัสดุอื่นๆ ได้หลากหลายแบบ เช่น หินอ่อน และตี่จู้ไม่จำเป็นต้องสีแดงเสมอ การที่เราเห็นตี่จู้ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเป็นเพราะเป็นการเชื่อตามกันมาแต่โบราณมากกว่า        ปกติไม่ควรวางตี่จู้หน้าพื้นที่เคลื่อนไหวอย่าง บริเวณหน้าประตู หน้าบันได หน้าห้องน้ำ และหน้าห้องครัว ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องตั้งตี่จู้ที่หน้าบันได แปะแผ่นหินสักประมาณ 2-3 แผ่นลดหลั่นลงมาตามขนาดจากเล็กไปใหญ่สามารถช่วยได้ โดยต้องติดแผ่นหินที่ขนาดเล็กให้อยู่หน้า และมีขนาดใหญ่กว่าด้านบน และด้านซ้าย-ขวาของตี่จู้อย่างน้อยข้างละ 1 นิ้ว แผ่นหินเหล่านี้เปรียบเหมือนภูเขาที่แข็งแรง เราจึงได้เชิญตี่จู้ให้มาอยู่ ณ ด้านหน้าของแผ่นหินนั่นเองทิศรอบตี่จู้

ด้านหลังตี่จู้ : ไม่ควรเป็นประตู บันได ห้องน้ำ และห้องครัว โดยเฉพาะไม่ควรตรงกับเตาไฟ
ด้านหน้าตี่จู้ : ควรเป็นเหม่งตึ๊ง เพื่อรองรับโชคลาภที่จะเข้ามา
ด้านบนตี่จู้ : ไม่ควรวางสิ่งใดเหนือตี่จู้
ด้านใต้ตี่จู้ : ต้องการใส่แผ่นเงิน แผ่นทอง หรือเพชรนิลจินดาสามารถใส่ได้ เพราะถือเป็น ธาตุดินไม่ขัดกับอำนาจของตี่จู้ลักษณะของศาลเจ้าที่จีน

ลักษณะศาลเจ้าที่จีน (ตี่จู้) นั้น บ่งบอกถึงอุปนิสัยของเจ้าบ้าน หรือ ผู้อาศัยได้ว่าเป็นอย่างไร และการจะพิจารณาลักษณะตี่จู้นั้น มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาหลายประการลักษณะของศาลเจ้าที่ (ตี่จู้) ที่ดี • หลังคาของศาลควรมี 2 ชั้น ขึ้นไป จึงจะถือว่าเหมาะสม (หลังคาหมายถึงที่รองรับโชคลาภ)
 • หลังคาไม่มีลักษณะของ "ผ่าใจกลางโชคลาภ"
 • มีเสามังกร 2 คู่ หรือ 4 ต้น
 • ข้างหน้าของฐานรั้วมีลักษณะโล่ง ไม่เบียดเสียดเกินไป รอบรั้วไม่โปร่ง หรือ มืดเกินไป
 • ฐานของศาลเจ้าที่ (ตี่จู้) ควรสูงพอเหมาะ ไม่มากกว่า 2 นิ้ว


ลักษณะของศาลเจ้าที่ (ตี่จู้) ที่ไม่เหมาะสม • หลังคาศาล มีเชั้นเดียว หมายถึงโชคลาภมาเพียงครั้งเดียว
 • หลังคามีลักษณะของ "ผ่าใจกลางโชคลาภ" ทำให้ผู้อยู่อาศัย หรือ เจ้าของบ้าน เอาแต่ใจ ลุ่มหลงอบายมุข เอาเปรียบผู้อื่น
 • ด้านหน้าของฐานรั้วคับแคบ รั้วทึบ ฐานแคบ
 • ฐานของศาลเจ้าที่ สูงไป ไม่ควรเกิน 2 นิ้ว จะทำให้เจ้าบ้านเหน็ดเหนื่อย รายได้น้อย รายจ่ายมาก
 • ภายในศาลสกปรก ไม่ดูแลให้สะอาด เสมือนเจ้าบ้านไม่ดูแลผู้ใหญ่


การอัญเชิญตั้งศาลเจ้าที่จีน

         การจัดงศาลเจ้าที่จีน มีกฎเกณฑ์อยู่หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับประเภณี ตลอดจนขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องที่ การอัญเชิญตี่จู่เอี๊ยที่จะกล่าวถึงนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อจากอาจารย์หลิวเจิ้งอี้ อาจารย์ได้มีการปรับปรุงวิธีการบางอย่าง เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่ ซึ่งจะคงความเรียบง่าย จัดหาได้ง่ายและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จึงไม่ครบถ้วนตามที่แสดงให้เห็นหรือรับทราบกันมาแต่รุ่นก่อน แต่ก็รวมไว้ด้วยความสำคัญอันถูกต้องตามหลักการติดตั้ง ตี่จูเอี๊ย ดังนี้ • ทำความสะอาดในบริเวณที่จะติดตั้งเจ้าที่ (ตี่จู้เอี๊ย)
 • จัดเตรียมของบูชาตามรายการต่อไปนี้
  • กระถางธูป 1 ใบ ซึ่งภายในใส่ด้วยด้วย
   • เจ๋งจี้ (เมล็ดพืช 5 ชนิด ข้าวเปลือก ข้าวสารยอมสีแดง ถั่วแดง ถั่วเขียว เม็ดสาคู)
   • ผงขี้เถาที่ไม่สกปรก
   • เหรียญสิบ 5 เหรียญ (ต้องใช้เหรียญใหม่วางไว้ข้างในกระถางธูป เพื่อเป็นเคล็ดให้มีทรัพย์สินธุ์)
   • กิมฮวย 1 คู่ และอั่งติ้ว (ผ้าแดง) 1 ผืน
  • ธูป 5 ดอก
  • เทียนแดงขาไม้ 1 คู่
  • แจกันพร้อมดอกไม้สด 1 คู่
  • น้ำชา 5 ถ้วย
  • ผลไม้ 5 อย่าง
  • ขนมถ้วยฟู (ฮวกก้วย) 1 จาน
  • ขนมอั่งอี๊ (ขนมบัวลอยแดง) 5 ถ้วย
 • วิธีการติดตั้งแบบเรียบง่ายจัดโต๊ะไหว้ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ) ไว้หน้าบ้านจุดธูป 5 ดอก บูชาเทพยดาฟ้าดินก่อน กล่าวอัญเชิญท่านมาเป็นพยานและเป็นประธานในการติดตั้งศาลเจ้าที่ในวันนี้ และผู้อัญเชิญต้องเป็นซินแสผู้รู้ หรือผู้ใหญ่ในบ้านเป็นผู้ดำเนินพิธี เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวประสบกับความโชคดี สมบูรณ์พูนสุข มั่งมีร่ำรวยและมีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป
ติดต่อสอบถามข้อมูล

ID : sattha.line